Ord Agus Abairt by Aoife agus Órla de Buitléir

25.00

10 in stock

Description

Ord agus Abairt is an educational book that has Sentence Builders and units of learning focusing
solely on the literature courses of post primary school. This resource is based on the EPI teaching
methodology and each unit focuses on correct language structures and Irish grammar patters in the
context of the post-primary literature courses (2022). In every unit of this book, there is a Sentence
Builder that contains important vocabulary, learning material and tasks that are associated with the
literature pieces. This book can be used in conjunction with other educational books that are available
at present. Additional information and accompanying resources are found on the website
www.ordagusabairt.com

Is leabhar oideachasúil é Ord agus Abairt a bhfuil Sentence Builders agus aonaid foghlama chúrsaí
litríochta na hiar-bhunscoile ar fáil ann. Tá bunchloch an tsaothair seo bunaithe ar an modh múinte
EPI agus díríonn gach aonad ar chomhréir na teanga, ar cheartúsáid an struchtúir agus ar phatrúin
ghramadaí chruinne na Gaeilge i gcomhthéacs shioballais litríochta na hair-bhunscoile, ach go
háirithe (mar atá i 2022). I ngach aonad sa leabhar seo, tá Sentence Builder a bhfuil ábhar
tábhachtach an phíosa litríochta agus tascanna a réitíonn go dlúth leis ann. Réitíonn ábhar an
leabhair seo le leabhair na siollabas eile atá ar fáil faoi láthair. Tá tuilleadh eolais ahis acmhainní an
leabhair ar fáil ag an suíomh idirlín www.ordagusabairt.com